Ikon för Rikstermbanken

metadon

svensk term: metadon
förklaring:

Aktiv substans av typen opioid som används i läkemedel som används vid svåra smärttillstånd. Metadon används också vid avvänjning av starka opioider.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008