Ikon för Rikstermbanken

opioid

svensk term: opioid
förklaring:

Opioider är ett samlingsnamn för en stor grupp substanser och är antingen hämtade från naturen (t.ex. morfin), framställda kemiskt (t.ex. exempel petidin) eller är naturligt förekommande i kroppen (t.ex. endorfin). De verkar smärtstillande genom att påverka det centrala nervsystemet. Läkemedel ur denna grupp kan ge användaren euforiska känslor, de kan därför vara beroendeframkallande.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008