Ikon för Rikstermbanken

megakaryocytpoies

svensk term: megakaryocytpoies
definition:

bildning av megakaryocyter

anmärkning:

Megakaryocyter är celler i benmärgen som utgör ett förstadium till blodplättar. Blodplättarna är bl.a. involverade i blodets koagulering.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008