Ikon för Rikstermbanken

megakaryocyt

svensk term: megakaryocyt
förklaring:

Megakaryocyter är stora celler som hör till de vita blodkropparna, och är belägna i benmärgen. Megakaryocyterna utgör ett förstadium till blodplättar, som bl.a. är involverade i blodets koagulering. Varje megakaryocyt kan ge upphov till närmare 1 000 blodplättar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008