Ikon för Rikstermbanken

lungemfysem

svensk term: lungemfysem
förklaring:

Sjukdomstillstånd där lungblåsorna är förstörda. Lungorna förlorar då sin elasticitet och det blir svårare att andas. Detta leder i sin tur till att utbytet av syre och koldioxid försämras och syrebrist kan uppstå. Lungemfysem orsakas ofta av rökning, men det kan även vara ärftligt. Lungemfysem och kronisk bronkit tillsammans ger upphov till sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008