Ikon för Rikstermbanken

lipofil

svensk term: lipofil
förklaring:

Betyder ordagrant fettälskande. Ett ämne som är lipofilt löser sig lätt i fetter. Det kan däremot inte lösa sig i vatten.

Motsatsen till lipofil är hydrofil.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008