Ikon för Rikstermbanken

hydrofil

svensk term: hydrofil
förklaring:

Om ett ämne är hydrofilt betyder det att det löser sig lätt i vatten.

Motsatsen är hydrofob, som innebär vattenhatande, och därmed inte löser sig i vatten.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008