Ikon för Rikstermbanken

leukocytos

svensk term: leukocytos
definition:

ökat antal vita blodkroppar i blodet

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008