Ikon för Rikstermbanken

kromosomal

svensk term: kromosomal
definition:

som har med kromosomerna att göra

anmärkning:

Kromosomerna är bärarna av arvsanlaget i varje cell. Bland bakterierna talar man ibland om kromosomal resistens, vilket innebär att de gener som kodar för resistensegenskapen sitter i kromosomerna och inte i så kallade plasmider.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008