Ikon för Rikstermbanken

plasmid

svensk term: plasmid
definition:

arvsmassa hos bl.a. bakterier som ligger utanför kromosomerna, i form av små ringar

anmärkning:

Då plasmiderna är mycket mindre än kromosomerna så kan generna i plasmiderna lättare överföras mellan bakterier. T.ex. så kan egenskaper som antibiotikaresistens spridas med hjälp av dessa plasmider, mellan olika bakterier.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008