Ikon för Rikstermbanken

koronarsjukdom

svenska termer: koronarsjukdom
kranskärlssjukdom
definition:

sjukdom i de blodkärl som finns runt hjärtat och försörjer hjärtmuskulaturen med syre

anmärkning:

Dessa blodkärl kallas kranskärl eller koronarkärl. Kranskärlssjukdomar orsakas av igentäppning, åderförkalkning, av kranskärlen vilket försämrar syretransporten till hjärtmuskulaturen.

exempel:

Exempel på kranskärlssjukdomar är hjärtinfarkt och kärlkramp.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008