Ikon för Rikstermbanken

kolinergikum

svenska termer: kolinergikum
parasympatomimetikum
förklaring:

En typ av läkemedel som verkar genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Dessa läkemedel utövar samma effekt som det kroppsegna ämnet acetylkolin. Vid stimulering av det parasympatiska nervsystemet ses effekter som minskad hjärtverksamhet, ökad mag–tarmaktivitet, sammandragning av urinblåsan och pupillen med flera.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008