Ikon för Rikstermbanken

klavulansyra

svensk term: klavulansyra
definition:

antibiotikum som motverkar det ämne, betalaktamas, som vissa bakterier använder för att skydda sig mot en del antibiotika (penicilliner och cefalosporiner)

anmärkning:

Denna egenskap gör att klavulansyra ibland ges tillsammans med ett annat antibiotikum för att öka effekten.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008