Ikon för Rikstermbanken

kjodein

svensk term: kjodein
definition:

läkemedelssubstans av typen opioid vilken används i läkemedel som avser lindra smärta

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008