Ikon för Rikstermbanken

ketolid

svensk term: ketolid
förklaring:

Grupp antibiotika med liknande verkningsmekanism som makrolider, endast den kemiska strukturen skiljer dem åt. Ketoliderna används mot olika luftvägsinfektioner och har till skillnad från makrolider en baktericid effekt på Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes och Staphylococcus aureus.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008