Ikon för Rikstermbanken

makrolid

svensk term: makrolid
förklaring:

Grupp antibiotika som verkar genom att hämma bakteriernas proteinsyntes. Makrolider tillhör gruppen bredspektrumantibiotika och har s.k. bakteriostatisk effekt. Under lång tid har makrolider använts för att behandla luftvägsinfektioner orsakade av bakterier i släktet Mycoplasma, Legionella och Chlamydiae. Omfattande resistensutveckling har begränsat användandet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008