Ikon för Rikstermbanken

ketoacidos

svensk term: ketoacidos [k-] 
förklaring:

Ketoacidos innebär att blodets surhetsgrad ökar (pH i blodet minskar) som en följd av att antalet ketonkroppar (metaboliter vid fettförbränning) ökar kraftigt under kort tid. En kraftig försurning av blodet kan vara livshotande.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008