Ikon för Rikstermbanken

pH

svensk term: pH
förklaring:

pH-värdet anger koncentrationen av vätejoner i en lösning. Ett lågt pH-värde, som anger en hög vätejonskoncentration, säger att lösningen är sur. Är pH-värdet högt så är lösningen basisk.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008