Ikon för Rikstermbanken

kaudal

svensk term: kaudal
definition:

beläget nedåt i kroppen, mot svanskotan

anmärkning:

Motsatsen till kranial.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008