Ikon för Rikstermbanken

kataplexi

svensk term: kataplexi
definition:

plötslig orörlighet och hopsjunkande som beror på att muskelspänningen försvinner

anmärkning:

Kataplexi kan orsakas av känslostimuli t.ex. glädje, rädsla eller förvåning och kan också förekomma vid narkolepsi.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008