Ikon för Rikstermbanken

narkolepsi

svensk term: narkolepsi
förklaring:

Narkolepsi är en ovanlig neurologisk sjukdom som beror på störningar i den del av hjärnan som styr sömn och vakenhet. De vanligaste symtomen är onormal trötthet och okontrollerbara sömnattacker.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008