Ikon för Rikstermbanken

kardioselektiv

svensk term: kardioselektiv
definition:

En kardioselektiv läkemedelssubstans verkar huvudsakligen direkt på hjärtat till skillnad från t.ex. kärlselektiva som utövar sin effekt på blodkärl. Beteckningen används främst på s.k. betablockerare och kalciumantagonister som används mot högt blodtryck.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008