Ikon för Rikstermbanken

betareceptorblockerare

svenska termer: betareceptorblockerare
beta-blockerare
beta-receptorblockerare
betablockerare
förklaring:

Läkemedel med betareceptorblockerande effekter binder till kroppens betareceptorer och blockerar så att kroppsegna substanser som normalt stimulerar betareceptorerna ej kan utöva sin effekt. Betareceptorer finns huvudsakligen i hjärtat, blodkärl och luftvägar. Betareceptorblockering utnyttjas i många olika läkemedel med olika syften. Man kan bland annat se att betareceptorblockerare minskar blodtrycket och minskar hjärtats belastning genom att minska slaghastigheten och minska hjärtslagens styrka. Betareceptorblockerare används för att behandla sjukdomar som högt blodtryck, kärlkramp, glaukom med flera.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008