Ikon för Rikstermbanken

iridotomi

svensk term: iridotomi
definition:

uppklippning av eller insnitt i ögats regnbågshinna

anmärkning:

Detta görs för att underlätta vid operation av grå starr.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008