Ikon för Rikstermbanken

iris

svensk term: iris
definition:

ögats regnbågshinna

anmärkning:

Irisen fungerar som bländaren i en kamera och reglerar hur mycket ljus som kommer in i ögat beroende på yttre ljusförhållanden. I mörker minskar iris i storlek och pupillen blir större vilket leder till att mer ljus kan ta sig in i ögat. När det är mycket ljust händer det omvända. Iris kan ha olika färg, och när man omnämner en persons ögonfärg är det färgen på iris som avses.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008