Ikon för Rikstermbanken

interleukin

svensk term: interleukin
förklaring:

Interleukinerna ingår i en grupp ämnen som kallas cytokiner, som är små proteiner i immunförsvaret. De kan utsöndras av flera olika celltyper vid bl.a. infektioner, och stimulerar då de vita blodkropparna.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008