Ikon för Rikstermbanken

cytokin

svensk term: cytokin
förklaring:

Cytokinerna är proteiner som fungerar som signalsubstanser mellan cellerna med antingen stimulerande eller hämmande effekt på immunceller. Cytokiner kan också framkalla celldelning och mognad av celler i benmärgen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008