Ikon för Rikstermbanken

instabil angina

svensk term: instabil angina
förklaring:

En allvarligare form av kärlkramp (angina pectoris). Definitionen för instabil angina är: 1) försämring av stabil angina med kärlkramp oftare eller vid mindre ansträngningar, 2) smärta i vila som överstiger 20 minuter, 3) kärlkramp inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt, 4) nydebuterad kärlkramp med lättutlösta besvär.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008