Ikon för Rikstermbanken

inhalationssteroid

svensk term: inhalationssteroid
definition:

medel som används vid framför allt astma och KOL

anmärkning:

Inhalationssteroider används i förebyggande syfte för att minska slembildningen och dämpa inflammationen i luftrören.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008