Ikon för Rikstermbanken

inhalationsånga

svensk term: inhalationsånga
definition:

ånga av ett läkemedel som ska andas in för att ge effekt

anmärkning:

Detta kräver att läkemedlet kan bilda ångor i luften redan vid rumstemperatur.

exempel:

Ett exempel på en inhalationsånga är nikotin som ska andas in via en liten inhalator av någon som försöker sluta röka.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008