Ikon för Rikstermbanken

inhalator

svensk term: inhalator
definition:

hjälpmedel som används för administrering av läkemedel till luftvägarna

anmärkning:

Inhalatorn är inställd så att en lika stor dos ges vid varje användning och den är därför enkel och praktisk att använda.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008