Ikon för Rikstermbanken

infusionsvätska

svensk term: infusionsvätska
definition:

vätska som är avsedd att tillföras patienten under längre tid, via dropp

anmärkning:

Infusion ges genom att sätta en nål in i ett blodkärl. Vätskan tillförs sedan sakta blodet via nålen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008