Ikon för Rikstermbanken

infusionspåse

svensk term: infusionspåse
definition:

behållare innehållande en vätska med näring, elektrolyter eller läkemedel som ska tillföras patienten genom dropp

anmärkning:

Vätskan tillförs sakta till blodet via en venkateter.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008