Ikon för Rikstermbanken

idiopatisk trombocytopenisk purpura

svenska termer: idiopatisk trombocytopenisk purpura
ITP
förklaring:

Sjukdom där antalet trombocyter (blodplättar) är lågt. Detta gör så att små blödningar uppkommer i huden och i slemhinnor. Sjukdomen är autoimmun, vilket innebär att det är immunförsvaret som ger upphov till symtomen. Behandlingen består bl.a. av kortison och ev. avlägsnande av mjälten.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008