Ikon för Rikstermbanken

hypofosfatemi

svensk term: hypofosfatemi
definition:

onormalt låg halt av fosfater i blodet

anmärkning:

Kan ge bl.a. svaghet och kramper och kan ses vid flera olika sjukdomstillstånd.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008