Ikon för Rikstermbanken

fosfat

svensk term: fosfat
definition:

salt och ester av fosforsyra

anmärkning:

Inom organisk kemi är fosfatgruppen en vanlig funktionell grupp. Fosfatgruppen återfinns i bland annat ATP, DNA och RNA. Om en förening innehåller en fosfatgrupp säger man att det är en monofosfat. Om den innehåller två fosfatgrupper blir det en difosfat, och en innehållande tre fosfatgrupper blir således en trifosfat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008