Ikon för Rikstermbanken

hypertriglyceridemi

svensk term: hypertriglyceridemi
definition:

ökad halt av triglycerider i blodet

anmärkning:

Triglycerider är huvudbeståndsdel i animaliskt och vegetabiliskt fett.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008