Ikon för Rikstermbanken

hyperlipidemi

svensk term: hyperlipidemi
förklaring:

Hyperlipidemi innebär att man har en kontinuerligt hög fetthalt i blodet. En typ av blodfetter är kolesterol. Kolesterol finns naturligt i kroppen och behövs för att cellerna bl.a. ska bilda hormoner och gallsyror. Förhöjda fetthalter i blodet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008