Ikon för Rikstermbanken

hyperfosfatemi

svensk term: hyperfosfatemi
definition:

förhöjda nivåer av fosfat i blodet

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008