Ikon för Rikstermbanken

homeostas

svensk term: homeostas
definition:

processer och mekanismer i kroppen som gör att olika funktioner och substanskoncentrationer hålls konstanta, t.ex. blodets pH

se även:

pH

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008