Ikon för Rikstermbanken

hjärtflimmer

svensk term: hjärtflimmer
definition:

snabb, oregelbunden hjärtaktivitet till följd av störning i hjärtats retledningssystem som bestämmer hjärtats takt

anmärkning:

Lätt hjärtflimmer kan uttrycka sig som tryck över bröstet eller sämre kondition. Kraftigt hjärtflimmer kan ge yrsel, andningsbesvär och förvirring. Den vanligaste formen är förmaksflimmer medan kammarflimmer är ett livshotande tillstånd.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008