Ikon för Rikstermbanken

kammarflimmer

svensk term: kammarflimmer
definition:

mycket allvarlig hjärtrytmrubbning som beror på att den elektriska aktiveringen av hjärtkamrarna är oorganiserad och mycket snabb

anmärkning:

Detta leder till ett elektriskt kaos i hjärtat vilket gör att det inte förmår att pumpa ut blod. Akut behandling, vanligen med elchock, krävs.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008