Ikon för Rikstermbanken

histamin

svensk term: histamin
förklaring:

Kroppseget ämne som finns i olika vävnader i kroppen. Histamin frisätts från en särskild typ av celler som kallas mastceller och är en del av immunförsvaret. Frisättningen sker om vävnaden skadas eller vid allergier. Effekterna av histamin är slembildning i luftrören, sammandragning av glatt (icke viljestyrd) muskulatur, ökad bildning av magsaft och vidgning av de små blodkärlen i kroppen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008