Ikon för Rikstermbanken

gula fläcken

svenska termer: gula fläcken
makula
definition:

liten, gulaktig grop i ögats näthinna där syncellerna sitter som allra tätast

anmärkning:

I gula fläckens mitt har man det allra skarpaste synfältet.

se även:
latinsk term: macula lutea
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008