Ikon för Rikstermbanken

retina

svenska termer: retina [re'] 
näthinna
förklaring:

Här sker omvandling av det inkommande ljuset till nervsignaler som sedan går till syncentrum i hjärnan där det infallande ljuset omvandlas till en bild så att vi uppfattar vad vi ser.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008