Ikon för Rikstermbanken

glykogenolys

svensk term: glykogenolys
definition:

nedbrytning av glykogen till glukos

anmärkning:

Glykogen finns lagrat i muskler och lever, och är en viktig källa till blodets glukosinnehåll.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008