Ikon för Rikstermbanken

glykogen

svensk term: glykogen
definition:

polysackarid som används i kroppen för att lagra glukos, dvs. socker

anmärkning:

Glykogen lagras i levern och i musklerna, där det snabbt kan brytas ner till glukos och omsättas till energi.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008