Ikon för Rikstermbanken

glyceryltrinitrat

svensk term: glyceryltrinitrat
förklaring:

Glyceryltrinitrat används vid flera sjukdomstillstånd, men huvudsakligen mot kärlkramp. Glyceryltrinitrat verkar på blodkärl och får den glatta muskulaturen runt dessa att slappna av. Blodkärlen vidgar sig då och blodflödet ökar. Vid kärlkramp har blodet svårt att strömma genom de kärl som förser hjärtat med blod och dämed får inte hjärtmuskulaturen tillräckligt med syre. Syrebrist ger smärtor. Glyceryltrinitrat vidgar kärlen, blod kan strömma igenom och syrebristen upphör. Glyceryltrinitrat verkar också på större artärer och vener som för blod från och tillbaka till hjärtat. Vidgar sig dessa minskar belastningen på hjärtat och därmed dess behov av syre.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008