Ikon för Rikstermbanken

flutikason

svensk term: flutikason [så:’n] 
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel som används vid behandling av exempelvis kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och bronkialastma.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008