Ikon för Rikstermbanken

fluoxetin

svensk term: fluoxetin
förklaring:

Aktiv substans som ingår i antidepressiva läkemedel. Substansen är av typen selektiv serotoninåterupptagningshämmare (SSRI).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008